"; } else { $vlastnost = "$krajina - rast"; } echo "
$krajina $pole[0] $pole[1] $vlastnost
"; } } } /** * @return void * @desc hodnotenie referatov */ function hodnotenie_ref($id,$cat) { $vypis = mysql_query("select id,ref_id,znamka from hodnotenie_ref where ref_id=$id"); $pocet_hod = mysql_NumRows($vypis); while ($pole = mysql_fetch_row($vypis)) { $hodnotenie += $pole[2]; } $vysledok_hod=$hodnotenie/$pocet_hod; $round_vys=round($vysledok_hod, 2); echo " "; if ($round_vys <= 1.4) { echo "vynikajúce ($round_vys)"; } elseif (($round_vys > 1.4) && ($round_vys <= 2.4)) { echo "dosť dobré ($round_vys)"; } elseif (($round_vys > 2.4) && ($round_vys <= 3.4)) { echo "dobré ($round_vys)"; } elseif (($round_vys > 3.4) && ($round_vys <= 4.4)) { echo "zlé ($round_vys)"; } else { echo "dosť zlé ($round_vys)"; } echo "
"; $hodnotenie=0; $vysledok_hod=0; $round_vys=0; $pocet_hod=0; } /** * @return void * @param unknown $kolko * @desc hodnota znamena kolko chceme zobrazit referatov */ function najnovsie_ref($kolko) { $vypis1 = mysql_query("select id,kategoria,nazov,nadpis,povolenie,cool_uri,znamka,citanost,z2 from ref where povolenie='1' order by id DESC LIMIT 0,$kolko"); //bude vypisovat vsetky udaje z db while ($pole1 = mysql_fetch_row($vypis1)) { $percenta = $pole1[8]*2*10; $perex=substr($pole1[3], 0, 150); echo "
$pole1[2]
videní: $pole1[7] | známka: $pole1[8]

$perex ...
"; } } /** * @return void * @param unknown $kolko * @desc hodnota znamena kolko chceme zobrazit referatov */ function podobne_ref($kolko,$id) { $vypis3 = mysql_query("select id,kategoria,nazov,nadpis,text,povolenie,cool_uri,znamka,citanost,z2 from ref where (id=$id AND povolenie = '1') "); //bude vypisovat vsetky udaje z db while ($pole = mysql_fetch_row($vypis3)){ $nazov=$pole[2]; $kategoria=$pole[1]; $vypis1 = mysql_query("SELECT id, kategoria, nazov, nadpis, text, povolenie, cool_uri FROM ref where povolenie='1' AND kategoria=$kategoria AND text like '%$nazov%' AND id<>$id order by id DESC LIMIT 0,$kolko"); //bude vypisovat vsetky udaje z db while ($pole1 = mysql_fetch_array($vypis1)) { if ( $pole1['nazov'] != "") { $uvod = substr($pole1['nadpis'], 0, 50); $cool_uri = $pole1['cool_uri']; $kategoria2 = $pole1['kategoria']; $id2 = $pole1['id']; $nazov2 = $pole1['nazov']; echo "$nazov2
$uvod ... viac...

"; } else { echo "Nie sú žiadne podobné referáty"; } } } } function sprav_cool_uri($text) { // odobratie vsetkych znakov ktore nie su z a-z, 0-9, pomlcka, podtrznik, prazdne miesto $text = StrTr($text, "??áäčďéěëížĺňôóöŕřšúůüýžÁÄČĎÉĚËÍźĹŇÓÖÔŘŔŠÚŮÜݎ", "rraacdeeeillnooorrstuuuyzAACDEEELLINOOORRSTUUUYZ"); $NEVHODNE_znaky_regex = '#[^-a-zA-Z0-9_ ]#'; $text = preg_replace($NEVHODNE_znaky_regex, '', $text); $text = trim($text); // zmen vsetky pomlcky, prazdne miesta a podtrzniky na pomlcky $text = preg_replace('#[-_ ]+#', '-', $text); return $text; } function najnovsie_praca($kolko) { $vypis3 = mysql_query("select id,kategoria,okres,nazov,text,meno,telefon,mail,stav,den,mesiac,rok from inz_pon where (kategoria=10 and stav=1) order by id desc limit 0,$kolko"); //bude vypisovat vsetky udaje z db while ($pole = mysql_fetch_row($vypis3)){ $name_i = sprav_cool_uri($pole[3]); $vypis_okr = mysql_query("select id,nazov from okresy_inz where id=$pole[2]"); //bude vypisovat vsetky udaje z db while ($pole_okr = mysql_fetch_row($vypis_okr)){ $uvod=substr($pole[4], 0, 50); echo " $pole[3]
$pole[9].$pole[10].20$pole[11] $uvod... viac...

"; } } } function najnovsie_akotofunguje($kolko) { // udaje o db $server_name = "mysql.akotofunguje.sk"; // meno db serveru $db_user = "tofunguje"; // uzivatel $db_pass = "850427"; // heslo $db_name = "tofunguje"; // meno db $link = MySQL_Connect($server_name, $db_user, $db_pass); // pripojenie k db @MySQL_Select_DB($db_name); // vyber db $vypis = mysql_query("select id,id_cat,id_sub_cat,nazov,uvod,text,cool_uri,obrazok from clanok order by id DESC LIMIT 0,$kolko"); //bude vypisovat vsetky udaje z db while ($pole = mysql_fetch_row($vypis)){ echo "
\"$pole[3]\"
$pole[3]
$pole[4] ...
"; mysql_close($link) ; } } function najnovsie_spravy($kolko,$kategoria){ $datumm=Date("d.m.y"); $vypis1 = mysql_query("select id,kategoria,title,link,description,pubDate from spravy where ( pubDate like '%$datumm%') AND kategoria=$kategoria order by id DESC LIMIT 0,$kolko"); //bude vypisovat vsetky udaje z db while ($pole1 = mysql_fetch_row($vypis1)){ $skratene=substr($pole1[2], 0, 35); echo "sipka$skratene...
"; } } /** * @return void * @param unknown $kolko * @desc kolko chceme zobrazit */ function dalsie($kolko) { $id_kategorie=$_GET['cat']; $vypis_dalsie = mysql_query("SELECT id,kategoria,nazov from ref WHERE kategoria=$id_kategorie ORDER BY id DESC LIMIT 0,$kolko"); //bude vypisovat vsetky udaje z db while ($pole = mysql_fetch_row($vypis_dalsie)) { $skratene=substr($pole[2], 0, 25); echo "sipka$skratene ...
"; } } function vypis_kat_katalog($id_kategorie) { $vypis = mysql_query("select id,nazov from subcat WHERE id_kategorie=$id_kategorie LIMIT 0,3"); //bude vypisovat vsetky udaje z db while ($pole = mysql_fetch_row($vypis)){ echo "$pole[1], "; } } function vypis_box_spravy($id_kategorie) { $datumm=Date("d.m.y"); $vypis = mysql_query("select id,kategoria,title,link,description,pubDate from spravy where ( pubDate like '%$datumm%') AND kategoria=$id_kategorie order by id DESC LIMIT 0,1"); //bude vypisovat vsetky udaje z db while ($pole1 = mysql_fetch_row($vypis)){ echo "$pole1[2]
$pole1[2]

"; } $vypis = mysql_query("select id,kategoria,title,link,description,pubDate from spravy where ( pubDate like '%$datumm%') AND kategoria=$id_kategorie order by id DESC LIMIT 1,5"); //bude vypisovat vsetky udaje z db while ($pole1 = mysql_fetch_row($vypis)){ $skratene=substr($pole1[2], 0, 40); echo "sipka$skratene
"; } } function kategorie_vyhladavania($tabulka) { $vypis=mysql_query("SELECT id,nazov FROM $tabulka ORDER BY nazov"); while($pole=mysql_fetch_array($vypis)) { echo "